Wicker Park

Replikleri

Wicker Park | Film Diyalogları
Wicker Park

Wicker Park

Bazen birini uzaktan gördüğün zaman, fantezi kurarsın. Yakından gördüğün zaman, yüzde doksan keşke yapmasaydım dersin.

Wicker Park

Wicker Park

Aşkı görmeliyiz, ama bunun yanında ıstırabı da görmeliyiz.

Wicker Park

Wicker Park

“Bazen birini uzaktan gördüğün zaman onunla ilgili hayaller kurarsın. Yakından gördüğün zaman ise yüzde doksan keşke yapmasaydım dersin.”